(Uit de lokale pers dit mooie artikel over het projectkoor Voice for men en ons concert van 25 maart 2017